VNReport»Kinh tế»Tài chính»Các cổ phiếu trên HoSE bị cảnh báo do công ty thua lỗ

Các cổ phiếu trên HoSE bị cảnh báo do công ty thua lỗ

19:31 - 07/04/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) có các quyết định về việc đưa cổ phiếu VNS, MHC, DAH, SMA vào diện cảnh báo do lợi nhuận âm.

Các mã cổ phiếu VNS, MHC, DAH, SMA bị đưa vào diện cảnh báo theo quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE ban hành.

Những cổ phiếu bị cảnh báo gồm VNS của công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam, cổ phiếu MHC của công ty cổ phần MHC, cổ phiếu DAH của công ty cổ phần tập đoàn Khách sạn Đông Á và cổ phiếu SMA của công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

MHC vào diện cảnh báo từ ngày 6/4 do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 1,169 tỷ đồng.

VNS bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 12/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 207,021 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

DAH vào diện cảnh báo từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 33,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là âm 20,3 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

SMA vào diện cảnh báo từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 là âm 37,79 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là âm 37,79 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HoSE đưa cổ phiếu YEG (công ty cổ phần tập đoàn Yeah1), HNG (công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai) từ diện cảnh báo sang kiểm soát, giữ nguyên diện cảnh báo đối với DXV (công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng), PXI (công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí).