VNReport»Kinh tế»Tài chính»Cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch ngay khi lên sàn UPCoM

Cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch ngay khi lên sàn UPCoM

18:08 - 25/02/2023

Mặc dù tiếp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu FLC trên sàn UPCoM, nhưng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay lập tức đình chỉ giao dịch cổ phiếu này.

Vào thứ Sáu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ra thông báo tiếp nhận 710 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Nhưng HNX cũng đồng thời ban hành quyết định đình chỉ giao dịch mã chứng khoán này.

Cổ phiếu FLC bị HoSE hủy niêm yết từ ngày 20/2.

Cổ phiếu FLC bị HoSE hủy niêm yết từ ngày 20/2.

Cụ thể, HNX cho biết, sau khi bị HoSE hủy niêm yết, FLC vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên được đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020 của Chính phủ.

Tuy nhiên, theo Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, FLC thuộc trường hợp bị đình chỉ giao dịch vì là “công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin”.

Như vậy, cổ phiếu FLC được đăng ký giao dịch tại UPCoM vào ngày 3/3 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.500 đồng. Nhưng cũng kể từ ngày 3/3, cổ phiếu FLC bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu FLC bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 20/2 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác. Ngày 22/2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FLC từ sàn HoSE sang UPCoM.

HNX cũng thông báo về trường hợp cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros. Vì công ty này đang bị điều tra vì cáo buộc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng nên HNX cho biết chưa có cơ sở về vốn điều lệ và tính đại chúng để ra quyết định tiếp nhận cổ phiếu ROS trên thị trường UPCoM.