VNReport»Kinh tế»Tài chính»Cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết ở HoSE

Cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết ở HoSE

11:35 - 14/02/2023

HoSE cho biết vì FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác, cổ phiếu của công ty sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 20/2.

Gần 710 triệu cổ phiếu mã FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 20/2, theo quyết định mới công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Nguyên nhân được HoSE đưa ra là do FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác, mà Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

FLC có thể được giao dịch ở sàn UPCoM sau khi bị hủy niêm yết ở HoSE.

FLC có thể được giao dịch ở sàn UPCoM sau khi bị hủy niêm yết ở HoSE.

HoSE cho biết FLC thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Theo Nghị định này, cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM. Như vậy, nhiều khả năng cổ phiếu FLC sẽ được giao dịch ở UPCoM sau khi bị hủy niêm yết ở HoSE.

Trước đó, HoSE quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ hạn chế giao dịch sang tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 9/9/2022. Khi đó, theo HoSE, FLC đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

HoSE cho biết thêm rằng FLC chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dù đã hơn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm nay.

Trước đó, FLC thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 4/3 tại tòa nhà Bamboo Airways (số 265 đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội). Danh sách cổ đông tham dự vẫn lấy theo danh sách chốt ngày 4/2.

Nội dung chính của cuộc họp này là FLC trình cổ đông việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 vào sáng 5/2, FLC không thể tiến hành đại hội do không đáp ứng điều kiện có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo quy định trong Luật Doanh nghiệp. Với đại hội lần 2 tới đây, tỷ lệ này ít nhất phải đạt 33%.