VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Đại gia Đặng Thành Tâm chuyển nhượng vốn ở Kinh Bắc – Đà Nẵng trị giá hàng nghìn tỷ

Đại gia Đặng Thành Tâm chuyển nhượng vốn ở Kinh Bắc – Đà Nẵng trị giá hàng nghìn tỷ

08:20 - 04/04/2023

KBC đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trị giá 1.091 tỷ đồng tương đương 100% vốn điều lệ tại Kinh Bắc – Đà Nẵng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc được thành lập năm 2022. Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty và các công ty con là đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp, cho thuê, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà xưởng do Công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu dân cư – đô thị, đầu tư tài chính và các hoạt động khác được đăng kỹ theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

Ngày 17/3, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng tăng vốn điều lệ từ 720 tỷ đồng lên 1.091 tỷ đồng. 371 tỷ đồng tăng thêm là do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm góp thêm.

Sau đó, KBC đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trị giá 1.091 tỷ đồng tương đương 100% vốn điều lệ tại Kinh Bắc – Đà Nẵng. Thời gian hoàn thành chuyển nhượng là ngày 29/3.

KBC đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trị giá 1.091 tỷ đồng tương đương 100% vốn điều lệ tại Kinh Bắc – Đà Nẵng.

Sau chuyển nhượng, Kinh Bắc – Đà Nẵng không còn là công ty con của Kinh Bắc. Giá chuyển nhượng không được công ty công bố.

Sau khi chuyển nhượng Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng, Kinh Bắc sẽ còn 16 công ty con, gồm 9 công ty con sở hữu trực tiếp và 7 công ty con sở hữu gián tiếp, phần lớn đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình kết quả kinh doanh, KBC cho biết, doanh thu thuần của công ty trong năm 2022 đạt hơn 950 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 4.246 tỷ đồng của năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu, cho thuê dài hạn đất và cơ sợ hạ tầng đem về 657 tỷ đồng. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 353 tỷ đồng. Cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ và xử lý nước thải đem lại 337 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng là 50 tỷ đồng. Trong năm, có hơn 447 tỷ đồng hàng bán bị trả lại.

Hoạt động tài chính mang lại cho Kinh Bắc gần 340 tỷ đồng, trong đó, đa phần là lãi tiền  gửi ngân hàng, doanh thu hoạt động tài chính khác mang về gần 5 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 1.576,53 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về các cổ đông công ty mẹ là 1.526,35 tỷ đồng), tăng 224,83 tỷ đồng so với năm 2021 (lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 là 1.351,7 tỷ đồng). Nguyên nhân lợi nhuận báo cáo hợp nhất tăng so với năm trước chủ yếu là do Công ty ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ năm 2022 là 610,75 tỷ đồng, tăng 552,67 tỷ đồng so với năm 2021 (lợi nhuận sau thuế riêng năm 2021 là 58,07 tỷ đồng). Nguyên nhân tăng chủ yếu là do trong năm Công ty ghi nhận thu nhập từ cổ tức nhận được từ công ty con.

Trong một diễn biến khác, báo cáo triển vọng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc mới cập nhật, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, tính tới thời điểm cuối năm 2022, tổng quỹ đất thương phẩm còn lại có thể cho thuê của KBC là xấp xỉ 330 ha tại các khu công nghiệp Quang Châu, Tân Phú Trung và Nam Sơn Hạp Lĩnh. Trong năm 2023, KBC có kế hoạch cho thuê 250 ha.

VDSC đánh giá kết quả kinh doanh của Kinh Bắc trong năm 2023 sẽ đột phá. Trong kịch bản tích cực, doanh thu và lợi nhuận ròng ước tính lần lượt là 6.383 tỷ đồng (tăng 567% so với cùng kỳ) và 2.570 tỷ đồng (tăng 66%).