VNReport»Xe»Đề xuất tính chu kỳ đăng kiểm ô tô theo số km

Đề xuất tính chu kỳ đăng kiểm ô tô theo số km

08:01 - 13/05/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu triển khai kiểm định phương tiện theo số km để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện như hiện nay.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu điều chỉnh chu kỳ kiểm định hợp lý đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân và xe kinh doanh vận tải. Trong đó, Phó thủ tướng lưu ý nghiên cứu quy định chu kỳ kiểm định theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện như hiện nay.

Hiện nay, chu kỳ đăng kiểm được tính theo số tháng hoạt động của phương tiện, xe kinh doanh vận tải có chu kỳ kiểm định ngắn hơn xe gia đình.

Liên quan đến vấn đề quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần phải tách bạch chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ kiểm định xe ô tô.

Phó thủ tướng chỉ đạo cho phép các đơn vị bảo dưỡng, bảo hành thuộc đại lý chính hãng, trung tâm bảo dưỡng khác đáp ứng điều kiện đăng kiểm được tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định, nếu đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe ô tô và các quy định của pháp luật có liên quan.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để hệ thống hóa cơ sở dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam – Cục Cảnh sát giao thông – Đơn vị đăng kiểm – các trung tâm bảo hành phương tiện – đơn vị bảo hiểm phương tiện cũng là một giải pháp được Phó Thủ tướng lưu ý nhằm đảo bảo tính nhanh gọn, tiện lợi và chính xác của công việc đăng kiểm.