VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Dự thảo cho phép EVN tự điều chỉnh giá bán điện dưới 5% mỗi quý

Dự thảo cho phép EVN tự điều chỉnh giá bán điện dưới 5% mỗi quý

13:16 - 20/07/2023

Theo dự thảo, EVN có thể tự điều chỉnh tăng giá bán điện dưới 5% mà không cần sự cho phép của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo sửa đổi Quyết định 24/2017 về cơ cấu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo dự thảo, thẩm quyền quyết định giá bán lẻ điện được trao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ thay đổi.

Trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện, kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện, EVN sẽ tính giá bán lẻ điện bình quân. Trường hợp giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành và nằm trong khung giá quy định, EVN có trách nhiệm giảm giá với mức tương ứng. Để giảm giá điện, EVN cần lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá hiện hành và nằm trong khung giá, EVN có thể điều chỉnh tăng giá cho phù hợp. Sau khi tăng giá, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá điện tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá hiện hành và nằm trong khung giá, EVN sẽ báo cáo với Bộ Công Thương, nếu được chấp thuận thì tăng giá.

Với mức tăng giá bán lẻ điện bình quân từ 10% trở lên so với hiện hành hoặc ngoài khung giá, tác động đến kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến.

“Thời gian điều chỉnh giá điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất, rút ngắn hơn so với quy định hiện hành là 6 tháng”, dự thảo cho biết.

Dự thảo cũng quy định kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN, như chi phí thực tế ở các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ điện và điều hành; các chi phí khác; kết quả kinh doanh lỗ lãi của EVN; phần chi phí chưa được tính vào giá điện, giá thành.

Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan sẽ kiểm tra việc điều chỉnh giá điện. Nếu có sai sót trong kết quả tính toán, EVN sẽ phải dừng hoặc điều chỉnh lại giá điện.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng đưa ra lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện. Theo dự thảo, biểu giá bán lẻ điện có sự thay đổi, rút xuống 5 bậc thay vì 6 bậc hiện nay, và giá ở các bậc cũng thay đổi.

Hồi đầu tháng 5, EVN đã tăng giá điện 3% ở các bậc, sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận tăng giá bán lẻ điện bình quân. Cho rằng mức tăng này chưa đủ, tập đoàn đã kiến nghị tăng thêm giá điện trong năm nay.