VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Gần 50% doanh nghiệp TP HCM phải cắt giảm lao động trong quý 3/2021

Gần 50% doanh nghiệp TP HCM phải cắt giảm lao động trong quý 3/2021

17:43 - 11/08/2021

Tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát khiến nhiều doanh nghiệp tại TP HCM phải lên kế hoạch cắt giảm lao động trong quý III năm nay.

Theo khảo sát “Tác động của dịch Covid-19 đối với thị trường sức lao động” của Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM, dự kiến nhiều doanh nghiệp sẽ cắt giảm lao động trong quý 3 này.

Khảo sát được triển khai ở 4.140 doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM, trong đó có 1.335 doanh nghiệp siêu nhỏ, 2.643 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 162 doanh nghiệp lớn.

Nhiều doanh nghiệp tại TP HCM dự kiến cắt giảm lao động trong quý III

Có tới 1.924 doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động trong quý III, tương đương với 46% số doanh nghiệp được khảo sát, trong đó có 1.794 doanh nghiệp ngoài nhà nước; 104 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm hơn 5,4%) và 26 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Số doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như: bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy (chiếm hơn 29%); lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm hơn 15%); dịch vụ lưu trú, ăn uống (chiếm hơn 12%) và ngành xây dựng (chiếm hơn 10%).

Tình trạng cắt giảm lao động còn xảy ra đối với các hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ (chiếm gần 10%); lĩnh vực vận tải kho bãi (chiếm hơn 6%); hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (chiếm gần 6%); thông tin và truyền thông (chiếm hơn 3%); hoạt động kinh doanh bất động sản (chiếm hơn 2%); giáo dục và đào tạo (chiếm hơn 2%).

Phần lớn doanh nghiệp áp dụng hình thức cắt giảm lao động thông qua giảm giờ làm việc hoặc nghỉ luân phiên (chiếm gần 45%); tạm thời cho người lao động nghỉ việc có hỗ trợ một phần tiền lương (chiếm gần 18%); tạm thời cho người lao động nghỉ việc không hỗ trợ tiền lương (chiếm gần 17%); cho lao động thôi việc (chiếm hơn 21%).

Với doanh nghiệp áp dụng hình thức cho lao động thôi việc, gần 29% lượt doanh nghiệp dự định sẽ hỗ trợ kinh phí mất việc làm cho người lao động; gần 20% lượt doanh nghiệp dự định hỗ trợ làm thủ tục hưởng gói trợ cấp hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ; gần 17% lượt doanh nghiệp lựa chọn hình thức khác và gần 35% lượt doanh nghiệp dự kiến không hỗ trợ đối với lao động thôi việc.

Thị trường lao động được dự báo có thể sẽ sôi động hơn vào quý cuối năm, khi phần lớn các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu dịp lễ, Tết năm 2022.