VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Hoa Sen lỗ quý thứ hai liên tiếp

Hoa Sen lỗ quý thứ hai liên tiếp

11:01 - 30/01/2023

Kết quả kinh doanh yếu kém phản ánh khó khăn chung của ngành thép trong nửa cuối năm 2022.

Trong quý I năm tài chính 2022-2023 (từ tháng 10 đến tháng 12/2022), Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần 7.917 tỷ đồng, giảm 53,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong quý của công ty là âm 680 tỷ đồng, giảm 1.318 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp giảm 92,5% so với cùng kỳ, từ 1.963 tỷ đồng xuống 160 tỷ đồng. Đi kèm với đó, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 12,5% xuống chỉ còn 2%.

Doanh thu tài chính giảm 79,1% xuống 32 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 32,8% xuống 114 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 43,6% xuống 768 tỷ đồng.

Hoa Sen giải thích rằng khoản lỗ trong quý I niên độ tài chính 2022-2023 là do lợi nhuận gộp giảm do ảnh hưởng từ việc giảm tỷ suất lợi nhuận gộp.

Hoa Sen lỗ ròng 680 tỷ đồng trong quý I năm tài chính 2022-2023.

Hoa Sen lỗ ròng 680 tỷ đồng trong quý I năm tài chính 2022-2023.

Đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp của công ty, sau khi ghi nhận khoản lỗ ròng 887 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm tài chính 2021-2022 (từ tháng 7 đến tháng 9/2022). Như vậy, trong nửa cuối năm 2022, Hoa Sen ghi nhận lỗ 1.567 tỷ đồng. Trước đó, quý lỗ gần nhất của công ty là quý từ tháng 7 đến tháng 9/2018 với số lỗ 101,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Hoa Sen cho thấy tình hình khó khăn của ngành thép nói chung trong nửa cuối năm 2022, trong bối cảnh nhu cầu sụt giảm mạnh vì thị trường bất động sản đóng băng. Ngày 19/1, Tập đoàn Hòa Phát cũng công bố quý lỗ ròng thứ 2 liên tiếp, ở mức gần 2.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Hoa Sen giảm 6,2% so với đầu năm xuống 15.963,7 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản tồn kho ghi nhận 5.980,5 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng tài sản. Tài sản cố định ghi nhận 5.716,2 tỷ đồng, chiếm 35,8% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.655 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản.

Ở cùng thời điểm, vay nợ ngắn hạn và dài hạn của Hoa Sen giảm 35,7% so với đầu năm về 2.694 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng nguồn vốn.

Trong năm tài chính 2021-2022, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 49.711 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng, giảm 94,2%.

Từ đầu tháng 3 năm ngoái, cổ phiếu HSG của Hoa Sen bắt đầu giảm giá mạnh do đợt bán tháo chung của thị trường và những lo ngại của nhà đầu tư đối với triển vọng của ngành thép. Sau khi chạm đáy 7.350 đồng vào ngày 15/11, cổ phiếu này đang phục hồi và giao dịch ở mức 14.550 đồng khi giao dịch đóng cửa ngày 27/1.