VNReport»Kinh tế»Bất động sản»Lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 4,8% một năm

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 4,8% một năm

14:28 - 11/04/2021

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2021 đến 1/1/2023.

Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8% một năm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ban hành Quyết định số 2196/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN.

Theo đó, Thống đốc quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại các Thông tư nêu trên là 4,8%/năm.

Đối tượng được vay vốn bao gồm cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.