VNReport»Kinh tế»Bất động sản»Novaland báo lãi tăng 71%

Novaland báo lãi tăng 71%

18:22 - 01/08/2021

Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 2.014 tỷ đồng trong quý II, nhờ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mũi Né, Victoria Village, NovaWorld Hồ Tràm, NovaWorld Phan Thiết.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, tập đoàn Novaland ghi nhận hơn 2.014 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 7.097 tỷ đồng, tăng gần 282% so với quý II/2020. Trong đó, doanh thu bán hàng đạt 6.344 tỷ đồng (tăng 541% so với cùng kỳ), chủ yếu từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mũi Né, Victoria Village, NovaWorld Hồ Tràm, NovaWorld Phan Thiết. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt gần 753 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hợp nhất của Novaland tăng 282% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu hợp nhất của Novaland tăng 282% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của Novaland đạt gần 171.533 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cuối năm 2020. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 103.241 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm trước, chủ yếu từ việc tăng chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm. 92% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 94.731 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng. Phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản đã hoàn thiện và chờ bàn giao cho khách hàng.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 12.132 tỷ đồng – tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Novaland là 51.303 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2020. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 35,4% tổng dư nợ vay, ghi nhận 18.185 tỷ đồng. Các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn được ghi nhận là 33.118 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm 2020.

Trong quý II/2021, Novaland đã thanh toán các khoản vay với tổng giá trị gốc và lãi là 16.782 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn thanh toán và các khoản vay tất toán trước hạn.

Với hoạt động huy động vốn, tháng 7/2021, Novaland đã phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Novaland hiện là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam với quỹ đất hơn 5.400 ha, đứng thứ hai trên thị trường sau Vinhomes.