VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Petrosetco muốn bảo lãnh cho 3 công ty con vay tổng 660 tỷ đồng

Petrosetco muốn bảo lãnh cho 3 công ty con vay tổng 660 tỷ đồng

08:23 - 30/05/2023

Petrosetco muốn bảo lãnh cho CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, CTCP Thương mại Dịch vụ Dầu khí miền Trung, CTCP Phân phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tối đa 660 tỷ tại các ngân hàng.

HĐQT Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco – Mã: PET) vừa có công bố thông tin bất thường gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan hữu quan về việc thông qua việc xin bảo lãnh cho CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Tân, tối đa 500 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC và các nghiệp vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của PSD.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thông qua việc xin bảo lãnh cho CTCP Thương mại Dịch vụ Dầu khí miền Trung (PSMT) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 60 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Đồng thời, bảo lãnh cho CTCP Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí (PHTD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tối đa 100 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Mục đích vay vốn của các công ty con của Petrosetco là bổ sung vốn lưu động, phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động cần thiết, liên quan đến công ty.

Cổ phiếu PET đóng phiên 29/5 ở mức 25,200 đồng, tăng hơn 3%. 

Báo cáo tài chính quý 1 cho thấy, 3 tháng đầu năm, Petrosetco ghi nhận 4.226 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng 33 tỷ đồng giảm lần lượt 12%, 51% so với cùng kỳ.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 4.238 tỷ đồng, chiếm 42% tài sản. Hàng tồn kho giảm 11% xuống 2.155 tỷ đồng.

Cuối quý 1, tổng nợ vay của Petrosetco khoảng 4.558 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn, chiếm 45% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.072 tỷ đồng bao gồm 272 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 262 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3.

Tháng 4, PET đem về doanh thu 1,585 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lãi gộp đạt 63 tỷ đồng, giảm hơn 5%. Biên lãi gộp theo đó thu hẹp từ 4.5% xuống 4%. Sau cùng, Công ty báo lãi trước thuế tháng 4 giảm 12%, còn 18 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, PET ghi nhận doanh thu 5,831 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, chủ yếu do sự sụt giảm của doanh thu hoạt động phân phối (5,062 tỷ đồng, giảm hơn 10%). Kết quả, lãi trước thuế chỉ đạt 70 tỷ đồng, thấp hơn 47% so với cùng kỳ. Biên lãi trước thuế giảm mạnh từ 2.1% xuống 1.2%.