VNReport»Sự kiện & Bình luận»Trong nước»Phí thi sát hạch lái xe tăng 50 nghìn đồng từ 1/8

Phí thi sát hạch lái xe tăng 50 nghìn đồng từ 1/8

08:34 - 09/06/2023

Bộ Tài chính ra Thông tư quy định về mức thu mới đối với các loại lệ phí khi thi sát hạch bằng lái xe mới.

Theo Thông tư mới, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần nhưng phí sát hạch lái xe cơ giới các loại tăng từ 10.000 đến 50.000 đồng.

Thi sát hạch lái xe tăng phí từ 20-50 nghìn đồng.

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 37/2023 thay thế Thông tư số 188/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo thông tư, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần.

Tuy nhiên, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng từ 10.000 đến 50.000 đồng.

Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4, mức phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng; sát hạch thực hành là 70.000 đồng.

Còn với thi sát hạch lái ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, mức phí sát hạch lý thuyết 100.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng.

Phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Đây là loại phí mới ở thông tư trước chưa có do phần thi này chưa được đưa vào nội dung cấp bằng lái xe.

Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư 37 được áp dụng thống nhất trên cả nước. 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước.