VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Sáp nhập hai Tổng công ty xây dựng cao tốc

Sáp nhập hai Tổng công ty xây dựng cao tốc

11:56 - 31/03/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) sáp nhập vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Sáng 30/3, việc ký kết hợp đồng sáp nhập hai doanh nghiệp CIPM và VEC diễn ra tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Sau ký kết hợp đồng, thủ tục sáp nhập hoàn thành trước ngày 30/6.

VEC được thành lập ngày 6/10/2004, trong khi CIPM được chuyển đổi mô hình và thành lập năm 2011. Cả hai Tổng công ty được thành lập với cùng một mục tiêu là trở thành doanh nghiệp nòng cốt của ngành giao thông vận tải về đầu tư, xây dựng và khai thác đường bộ cao tốc. Tuy nhiên, cả VEC và CIPM đều gặp khó khăn về nguồn vốn.

Đối với CIPM, việc hình thành vốn điều lệ theo mục tiêu thành lập không thực hiện được do cơ chế chính sách thay đổi. Vì vậy hoạt động chính của CIPM từ khi thành lập đến nay vẫn là quản lý dự án như một ban quản lý dự án của Bộ GTVT.

Việc sáp nhập giúp tăng năng lực cho VEC, góp phần vào việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch của ngành GTVT.