VNReport»

Apple Store

6 món đồ phụ kiện đắt vô lý trên cửa hàng của Apple

Khăn lau màn hình hơn nữa triệu đồng và chân đế màn hình 25 triệu đồng là những phụ kiện mà Apple đang bán trên cửa hàng trực tuyến của mình ở Việt Nam.

26/05/2023

Apple mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

Cửa hàng trực tuyến được mở vào ngày 18/5, một phần trong chiến dịch thúc đẩy tăng trưởng của Apple ở các thị trường mới nổi.

12/05/2023

"Apple Store thu nhỏ" nở rộ tại Việt Nam

Các hệ thống bán lẻ đang mở chuỗi cửa hàng Mono Store chỉ bán sản phẩm của Apple.

25/10/2021