VNReport»

bầu cử giữa kỳ

5 vấn đề quan trọng với cử tri Mỹ ở cuộc bầu cử giữa kỳ 2022

Lạm phát, tội phạm và quyền phá thai là những vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022.

08/11/2022

Mỹ sắp xả thêm dầu từ kho dự trữ

Chính quyền Biden sắp xả thêm 15 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, nhằm giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

19/10/2022