VNReport»

biên lợi nhuận

Biên lợi nhuận của Thế Giới Di Động giảm mạnh

Thế Giới Di Động (MWG) cho biết doanh thu thuần 5 tháng tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 1% do biên lãi ròng giảm xuống còn 3,7% từ mức 4,2% cùng kỳ 2021.

27/06/2022