VNReport»

cao su Phước Hòa

"Vàng trắng" mất giá và kế hoạch "đi lùi" của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Giá cả hàng hoá, nguyên – nhiên liệu đầu vào trong nước tăng cao và tình trạng thiếu lao động  khai thác mủ cũng là những yếu tố làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch được giao của công ty.

22/05/2023