VNReport»

carbon dioxide

5 nước phát thải nhiều khí CO2 nhất

Trung Quốc phát thải nhiều khí CO2 nhất thế giới trong năm 2021, cao hơn gấp đôi mức phát thải của Mỹ ở vị trí thứ hai.

15/12/2022