VNReport»

CEO TikTok

CEO TikTok thừa nhận con của mình không được dùng TikTok

Shou Chew cho biết con của ông không được dùng TikTok do các quy định về quyền trẻ em tại Singapore.

27/03/2023