VNReport»

chiến tranh thương mại

Đề xuất thành lập "NATO thương mại" chống Trung Quốc

Những người đề xuất cho biết liên minh “NATO thương mại” sẽ coi một động thái tấn công thương mại của Trung Quốc vào một thành viên là tấn công vào cả nhóm.

28/06/2021

IMF kêu gọi bộ quy tắc chung toàn cầu về thuế

IMF cảnh báo chiến tranh thương mại trên diện rộng nếu không có thỏa thuận thuế toàn cầu.

06/05/2021