VNReport»

chuyển giao ngân hàng

HDBank góp tối đa 9.000 tỷ đồng để nhận chuyển giao một ngân hàng

Sau Vietcombank và MBBank, HDBank tham gia vào chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt.

19/08/2022