VNReport»

cổ phiếu FLC< đình chỉ giao dịch

FLC lên kế hoạch đưa cổ phiếu giao dịch trở lại trong năm nay

Nếu thực hiện các bước đúng như kế hoạch, công ty sẽ khắc phục được vi phạm công bố thông tin sớm nhất vào tháng 10.

23/03/2023