VNReport»

Công nhân Samsung

Công nhân của Samsung Việt Nam chịu ảnh hưởng vì nhu cầu thế giới giảm

Số giờ làm việc của công nhân tại nhà máy Samsung Thái Nguyên bị cắt giảm do nhu cầu hàng điện tử toàn cầu lao dốc.

05/08/2022

Hai công nhân Samsung Bắc Ninh nghi nhiễm Covid-19

Hai ca nghi nhiễm mới ở tỉnh Bắc Ninh là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

12/05/2021