VNReport»

cư trú

Nga cân nhắc phát hành “hộ chiếu vàng” nhằm hút vốn đầu tư

Điều này mở ra cơ hội cho người nước ngoài muốn sinh sống và làm việc tại xứ sở Bạch Dương. 

19/05/2021