VNReport»

cửa hàng miễn thuế

Lotte mở cửa hàng miễn thuế lớn nhất Việt Nam

Đây là cửa hàng miễn thuế trong trung tâm thành phố đầu tiên ở Việt Nam. Đối tượng khách hàng chính là du khách Hàn Quốc đến thăm Đà Nẵng.

16/11/2022