VNReport»

DATO

Đề xuất thành lập "NATO thương mại" chống Trung Quốc

Những người đề xuất cho biết liên minh “NATO thương mại” sẽ coi một động thái tấn công thương mại của Trung Quốc vào một thành viên là tấn công vào cả nhóm.

28/06/2021