VNReport»

đô thị hóa

10 thành phố có GDP cao nhất thế giới

Danh sách 10 thành phố có GDP cao nhất thế giới bao gồm 4 thành phố ở Đông Á, 3 ở Mỹ và 3 ở châu Âu.

17/03/2023