VNReport»

doanh nghiệp cơ khí

Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam kém cạnh tranh ở sân nhà

Các doanh nghiệp cơ khí trong nước không có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên chính sân nhà.

22/11/2022