VNReport»

doanh nghiệp Nhật Bản tại Ấn Độ

Hàng loạt doanh nghiệp Nhật Bản tại Ấn Độ ngừng sản xuất để dành oxy cứu người

Dịch Covid-19 bùng phát tại Ấn Độ đã buộc Suzuki, Honda,Toyota, Panasonic… phải tạm thời ngưng sản xuất, chuyển oxy dùng trong công nghiệp sang sử dụng cho mục đích y tế.

01/05/2021