VNReport»

Doanh nghiệp Việt

Doanh nghiệp Việt tìm hướng đi qua xuất khẩu trực tuyến

Xuất khẩu trực tuyến đã mở lối và được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt Nam rộng cửa xuất khẩu hàng hóa ra thế giới.

14/12/2021

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng hơn 30%

Đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt đạt 572,3 triệu USD trong 9 tháng đầu năm.

28/09/2021

Doanh nghiệp Việt hưởng "trái ngọt" từ EVFTA

Từ cuối năm 2020, gần 4,8 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu đi 27 nước EU được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA.

14/04/2021