VNReport»

doanh thu phim

10 phim có doanh thu cao nhất tại Việt Nam

Có 4 phim Việt trong số 10 phim doanh thu cao nhất tại Việt Nam. Hai phim có doanh thu cao nhất đều do Trấn Thành đạo diễn.

03/03/2023

10 bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2021

Người Nhện: Không còn nhà là bộ phim duy nhất đạt doanh thu trên 1 tỷ USD. Trung Quốc có 3 phim trong top 6.

19/01/2022