VNReport»

đối phó Covid-19

Thái Lan vay thêm 16 tỷ USD đối phó với đại dịch Covid-19

Chính phủ Thái Lan sẽ vay 500 tỷ baht (16 tỷ USD) tại thị trường trong nước hoặc nước ngoài để tài trợ các biện pháp cứu trợ Covid-19 cho người dân và doanh nghiệp.

26/05/2021