VNReport»

đông dân

Ấn Độ sẽ sớm vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới

Ấn Độ chuẩn bị vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

18/01/2023

10 nước đông dân nhất thế giới

Trung Quốc và Ấn Độ chiếm khoảng 1/3 tổng dân số toàn thế giới.

12/07/2022