VNReport»

đồng tiền có giá trị thấp

10 đồng tiền có giá trị thấp nhất thế giới

Tiền đồng của Việt Nam có giá trị thấp thứ 2 thế giới, chỉ sau đồng Rial của Iran.

05/07/2022