VNReport»

đồng won

Đồng won tăng giá mạnh nhất châu Á

Đồng Won phục hồi mạnh nhờ triển vọng thương mại Hàn Quốc được cải thiện.

21/11/2022

Đồng won suy yếu đe dọa sự phục hồi của kinh tế Hàn Quốc

Đồng nội tệ suy yếu đang cản đà hồi phục của nền kinh tế Hàn Quốc và nước này sẽ không dễ đạt được mục tiêu giữ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ở mức 2,6% như dự báo. 

26/08/2022