VNReport»

Emart Việt Nam

Thaco mở thêm hai siêu thị Emart trong năm 2022

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) dự kiến sẽ mở thêm 2 cửa hàng Emart ở TP HCM trong năm tới và có 10 cửa hàng trên toàn quốc đến năm 2025.

10/10/2021