VNReport»

giao dịch khối ngoại

Khối ngoại trở lại mua ròng trong tuần qua, chủ yếu nhờ một cổ phiếu

Một giao dịch mua thỏa thuận hơn 1.200 tỷ đồng cổ phiếu STG của Công ty cổ phần Kho vận miền Nam là lý do dẫn đến việc khối ngoại mua ròng 786 tỷ đồng trong tuần qua.

21/05/2023

Khối ngoại mua ròng hơn 10.000 tỷ đồng trong quý 2/2022

Quý vừa qua đánh dấu quý đầu tiên khối ngoại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ quý 2/2020.

04/07/2022