VNReport»

giao dịch ngoại hối

10 loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới

Đồng đô la Mỹ chiếm gần một nửa khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu và cũng là đồng tiền dự trữ quan trọng nhất thế giới.

25/10/2021