VNReport»

Grab tăng giá cước

Grab tăng giá cước tất cả dịch vụ

Trong bối cảnh giá xăng dầu và giá tiêu dùng tăng, Grab quyết định tăng cước ở tất cả các dịch vụ từ ngày 10/3.

06/03/2022