VNReport»

Hàng không Tín Nghĩa

Một hãng hàng không Việt giải thể

HĐQT tổng công ty Tín Nghĩa (TID) vừa thông qua chủ trương giải thể đơn vị thành viên là công ty cổ phần hàng không Tín Nghĩa Express, doanh nghiệp vận tải hàng hóa hàng không.

10/03/2021