VNReport»

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Nhu cầu yếu ảnh hưởng ngành dệt may

Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự kiến ngành dệt may sẽ chứng kiến số đơn hàng giảm từ các thị trường lớn trong quý cuối năm và đầu năm sau.

09/11/2022

Việt Nam đạt mục tiêu xuất khẩu hàng dệt may năm 2021

Hiệp hội Dệt may Việt Nam ước tính đạt mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ USD trong năm nay, tăng 11,2% so với năm 2020.

09/12/2021