VNReport»

hồ lớn nhất Việt Nam

10 hồ lớn nhất Việt Nam

Đây là danh sách Top 10 hồ lớn nhất Việt Nam tính theo tiêu chí dung tích toàn phần, tức sức chứa đầy đủ của hồ.

05/10/2021