VNReport»

hỗ trợ sản xuất chip

EU chi 46 tỷ USD hỗ trợ sản xuất chip

Nhằm thúc đẩy mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất Mỹ và châu Á, Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất kế hoạch hỗ trợ sản xuất chip trị giá 45 tỷ euro (46,6 tỷ USD).

24/11/2022