VNReport»

Hoàng gia Anh

5 quốc vương Liên hiệp Anh trị vì lâu nhất

Với triều đại kéo dài 70 năm 215 ngày, Nữ hoàng Elizabeth II có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Liên hiệp Anh.

10/09/2022