VNReport»

hút ròng tiền

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hút ròng tiền đồng

Ngân hàng Nhà nước đang đẩy mạnh hút ròng tiền đồng thông qua các kênh thị trường mở và bán ngoại tệ. Mục đích được cho là nhằm thăm dò tăng lãi suất hoặc giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND.

24/06/2022