VNReport»

khinh khí cầu do thám Trung Quốc

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối, nói rằng Mỹ phản ứng thái quá và vi phạm các chuẩn mực quốc tế.

05/02/2023