VNReport»

khủng hoảng bất động sản Trung Quốc

Các ngân hàng Trung Quốc bơm 179 tỷ USD giải cứu bất động sản

Động thái này được đưa ra sau khi các nhà quản lý ban hành kế hoạch 16 điểm nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản.

28/11/2022

Giá nhà Trung Quốc giảm sâu nhất trong 7 năm

Giá nhà mới ở Trung Quốc giảm 1,6% theo năm vào tháng 10, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 8/2015.

17/11/2022

Trung Quốc nới lỏng hạn chế với bất động sản

Việc nới lỏng một phần quy định đối với ngành bất động sản là một phần trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

14/11/2022

Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc bắt đầu tác động lên ngân hàng

Các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc báo cáo lợi nhuận giảm mạnh, thậm chí lỗ, gây rủi ro cho các ngân hàng cũng như hệ thống tài chính nói chung.

29/08/2022