VNReport»

kim loại Nga

Kim loại Nga bí đầu ra

Giữa vòng vây trừng phạt của Mỹ và phương Tây, nguồn cung kim loại của Nga đang gặp khó trong việc tìm kiếm thị trường thay thế.

16/09/2022