VNReport»

làn sóng di cư

Làn sóng di cư tăng cao kỷ lục trong năm 2022

100 triệu người trên thế giới phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong năm 2022.

27/12/2022