VNReport»

lao động tự do

Xu hướng gia tăng lao động tự do: Nguy cơ của Việt Nam

Trong khi hiện nay chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn chưa cao, năng suất lao động thấp hơn nhiều nước trong khu vực, có một nghịch lý là lực lượng lao động tự do có trình độ lại chiếm tỷ lệ rất cao và có chiều hướng gia tăng. Điều này bộc lộ nhiều bất ổn trong thị trường lao động tại Việt Nam.

22/11/2022